Bảo trì năng Lượng Mặt Trời Tại Trạm Biến Áp 220/110kv Bình Tân

Thông tin Dự án/ Công trình

  • Khách hàng: Công ty Lưới điện cao thế TP. HCM
  • Địa chỉ: 482 QL1A, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Công suất hệ thống: 110kV

Mô tả dự án/ công trình:

Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM trực thuộc Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM, có nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì đường dây, tư vấn, thiết kế, giám sát thi công các công trình và trạm biến điện đến cấp điện áp 110kV nhằm cung cấp nguồn điện ổn định, chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh. Qua nhiều năm hoạt động, quy mô quản lý và vận hành lưới điện cao thế của công ty đã phát triển không ngừng, hoàn thành tốt tất cả những chỉ tiêu mà Tổng công ty đề ra. Từ đó góp phần cùng Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng cho Thành phố Hồ Chí Minh.

 Đăng ký tư vấn
  02822202079