Dịch vụ quản lý vận hành và bảo trì (O&M) trọn gói

Thông tin dịch vụ

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái chỉ mới là bước khởi đầu cho việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, nhưng để hệ thống vận hành an toàn, đạt sản lượng tối đa và đảm bảo hiệu quả ước tính như ban đầu thì không thể thiếu công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống định kỳ. Dịch vụ O&M trọn gói của chúng tôi được thiết kế hướng đến phục vụ nhu cầu bảo vệ tài sản và khoản đầu tư của khách hàng, đảm bảo rằng hệ thống điện mặt trời luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất và mang lại lợi nhuận tài chính tối đa.

  • Trọn gói dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
  • Đánh giá toàn bộ hệ thống
  • Kiểm tra và đề xuất các giải pháp cho hoạt động kém hiệu quả
  • Bảo trì phòng ngừa
  • Vệ sinh hệ thống định kỳ
  • Bảo trì sửa chữa khắc phục sự cố
  • Quản lý vận hành xuyên suốt hệ thống
  • Cam kết hiệu suất hệ thống
 Đăng ký tư vấn
  02822202079

QUY TRÌNH

1

Thu thập thông tin kỹ thuật của Công trình

2

Đánh giá hệ thống hiện hữu, phản hồi kết quả và đề xuất kế hoạch O&M

3

Thống nhất kế hoạch O&M và cam kết các biện pháp an toàn điện

4

Triển khai thực hiện

5

Kiểm tra và nghiệm thu công việc

6

Theo dõi và báo cáo hiệu quả hệ thống định kỳ